Jag tar oftast på mig för mycket.

Mest beror det på att möjligheterna

är så många.

Insidan

 

Vi håller föredrag/diskussioner/workshops och kursprogram för Er. Vi vänder oss till alla; föreningar, företag, skolor etc. Vi skräddarsyr programmet utifrån Era önskemål.

 

Här är några temaförslag:

Självkänsla - Vad är det och räcker det inte med ett gott självförtroende längre?

Varför drar vi inte längre åt samma håll?

Självutveckling - Allt viktigare i tider med de flesta andra behov tillfredsställda.

Vi har allt men något saknas i välfärden...

Tankens kraft - Vårt mentala instrument har större inverkan än vi kan ana oss till.

Lär dig att dra nytta av det och se hur det går att förändra, bara med tanken.

Positiv eller negativ - vad vill du vara?

Relationer och känslor - Vad är det som gör att det ibland blir så svårt att möta

andra människor och att möta sina känslor? Hur ska vi hantera detta för att må bra

själva och samtidigt vara goda medmänniskor? På en arbetsplats - känner vi varandra,drar vi åt samma håll?

Sätta upp mål - Vi behöver alla skapa oss en vision och en framtidsbild för att sätta ut riktningen.

Vart är man på väg och vad lever man efter för grundvärderingar? Ett målstyrt tänk är förutsättningen för ett framgångsrikt liv.

Mental träning - Vägen till positivt tänkande, målbilder och en stark självbild. Det är inte bara inom idrotten som man kan dra nytta av den mentala träningen! Mental träning för oss dit vi vill, hjälper oss att tänka positivt.

OneWeb 2012 © Copyright