Samtliga tre pärmar innehåller utförliga instruktioner och bakgrundsinformation för att man själv

ska kunna skola in sig i arbetssättet. Du får information om hur man håller ett coachande förhållningssätt

i samtalsgrupper, den mentala träningens effekter och metoder samt en god inblick i

självbilds- och målbildsträning.Vårt syfte har varit att göra materialet så enkelt som möjligt för att alla

som redan arbetar med barn och/eller ungdom ska kunna arbeta med Livskunskap.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING,

“Livskunskap förskola – åk 2”

 

INTRODUKTIONER (v36-37)

JAG SJÄLV! (v. 38-40)

Förskola Tänk vad fantastisk vår kropp är!

Åk 1 Jag beskriver mig själv och andra.

Åk 2 Att vara ärlig mot mig själv gör mig stolt!

 

JAG ÄR BRA! (v. 42-44)

Förskola Jag kan, och du kan, fast olika saker.

Åk 1 Jag är mer än vad jag kan, och du med.

Åk 2 Glädjen av att dela med sig till andra.

 

MIN FAMILJ! (v. 46-48)

Förskola Familjen, syskon och vad mod egentligen är.

Åk 1 Övriga familjeband och att hantera rädsla.

Åk 2 Släktband och tryggheten en familj ger.

 

JAG KÄNNER OCH TÄNKER! (v. 5-7)

Förskola Jag lär mig att identifiera tankar och känslor.

Åk 1 Känslor och tankar påverkar mig hela tiden.

Åk 2 Jag lär mig empati och att tänka positivt!

 

JAG OCH ANDRA! (v. 10-12)

Förskola Jag lär mig vara en god kompis, och då är kommunikation viktigt!

Åk 1 Jag lär mig att hantera bråk!

Åk 2 Jag lär mig mer om vänskap, konflikthantering och att tänka själv!

 

JAG MÅR BRA! (v. 14-16)

Förskola Jag inser att vatten, rena händer, sömn och viss försiktighet är viktigt.

Åk 1 Jag lär mig om kroppens funktioner, och lite om kost.

Åk 2 Mer om hälsosamt leverne.

 

 

MENTAL TRÄNING

Att arbeta med den mentala träningen

Den mentala träningen; muntliga övningar

Den mentala träningen; avslappningsövningar och massage

Texter för mental träning; avslappning och massage

 

BILAGOR

 

BRA-KORT, TACK-KORT och SAGOBILDER (se bildexempel till höger)

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING,

“Livskunskap åk 3-6”

 

SJÄLVKÄNSLA

Åk 3 Introduktion

Åk 4,5,6 Introduktion

Åk 3 Självförtroende och självkänsla – vad är det?

Åk 4 Din bästa vän är du själv

Åk 5 Självkänsla – livsviktigt!

Åk 6 Självbildsträning

 

SJÄLVKÄNNEDOM

Åk 3 Personlighetsddag/karaktärsdrag. Vilka har jag idag?

Åk 4 Vad är det som formar vår personlighet?

Åk 5 Våra olika ”roller”

Åk 6 Snart tonåring

 

KÄNSLOR

Åk 3 Jag och mina känslor

Åk 4 Att hantera mina känslor

Åk 5 Jag och andras känslor

Åk 6 Tonåringens känsloliv

 

FAMILJ

Åk 3 Vad är en familj?

Åk 4 Syskonkärlek

Åk 5 Dina rötter och familjens betydelse

Åk 6 Regler inom familjen

 

VÄNSKAP/MOBBNING

Åk 3 Gott kamratskap bygger på eget ansvar

Åk 4 Grupptryck

Åk 5 Mobbning

Åk 6 Jag, andra och kärlek

 

VÄRDERINGAR

Åk 3 Rätt och fel

Åk 4 Värderingar – varifrån kommer de?

Åk 5 Grundvärderingar i vårt samhälle

Åk 6 Att våga stå för sina värderingar och åsikter

 

TANKENS KRAFT

Åk 3 Det blir som vi tänker

Åk 4 Att tro på sig själv och sin egen förmåga

Åk 5 Tankar kommer och går. Alla tänker vi samma tankar

Åk 6 Målstyrt tänkande. Vi skapar vårt liv med våra tankar

 

KOMMUNIKATION

Åk 3 Hur vi pratar med varandra

Åk 4 En bra kommunikation är rak och tydlig

Åk 5 Samtalsfärdigheter

Åk 6 Att hålla föredrag

 

KÖNSROLLER

Åk 3 Likheter och skillnader mellan flickor o pojkar

Åk 4 Flicka, pojke – hur bemöts jag?

Åk 5 Könsroller i samhället

Åk 6 Bryta könsroller

 

GODA LEVNADSVANOR

Åk 3 God hälsa

Åk 4 God hygien och motion

Åk 5 Kosten

Åk 6 Tobak, alkohol och droger

 

PUBERTET

Åk 3 9-åringen

Åk 4 Förpubertet

Åk 5 Puberteten

Åk 6 Pubertet, kärlek och sex

MENTAL TRÄNING

BILAGOR

MINIPOSTERS (se exempel t.h.)

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

“Livskunskap högstadiet & gymnasiet”

 

 

Introduktion

Nivå 1-3 Vad är hälsa?

 

Självkänsla

Nivå 1 Att bli medveten

Nivå 2 Krav

Nivå 3 Att hitta sin väg

 

Självkännedom

Nivå 1 Fysisk, psykisk och social förändring

Nivå 2 Jagbilden

Nivå 3 Att bli vuxen

 

Känslor

Nivå 1 Att hantera känslor

Nivå 2 Rädslor

Nivå 3 Att välja känsla

 

Familj

Nivå 1 Föräldrarnas betydelse

Nivå 2 Olika roller

Nivå 3 Förändringar i relationen till föräldrarna

 

Vänskap/mobbning

Nivå 1 Ansvar i relationer

Nivå 2 Grupptryck

Nivå 3 Vänskap och kärlek

 

Värderingar

Nivå 1 Härstamning och föränderlighet

Nivå 2 Övertygelser

Nivå 3 Att värdera sig själv

Tankens kraft

Nivå 1 Att se verkligheten på olika sätt

Nivå 2 Problem är utmaningar, attityden avgör

Nivå 3 Motivation och mål

 

Kommunikation

Nivå 1 Olika samtalsklimat

Nivå 2 Icke verbala budskap

Nivå 3 God och hållbar kommunikation

 

Könsroller

Nivå 1 Kvinno- och mansrollen

Nivå 2 Trakasserier, diskriminering, våld

Nivå 3 Kvinnor och mäns förutsättningar i samhället

 

Goda levnadsvanor

Nivå 1 Hygien, kost, motion, sömn

Nivå 2 Stress och stresshantering, ergonomi, fysisk träning,

mediernas syn på hälsa

Nivå 3 Fysisk och psykisk ohälsa, faror i vår närmiljö,

fysiskt och psykiskt våld, första hjälp

 

Droger/beroende

Nivå 1 Tobak och snus

Nivå 2 Alkohol, sniffning, läkemedel

Nivå 3 Narkotika, dopning

 

Pubertet

Nivå 1 Från barn till vuxen

Nivå 2 Kärlek och sexualitet

Nivå 3 Sexualitet och sexuella läggningar

 

MENTAL TRÄNING

BILAGOR

MINIPOSTERS (se exempel t.h.)

OneWeb 2012 © Copyright