På gång!

 

  • Utvecklar nya material för skolan
  • "SKOLK" används på ett gymnasium i Stockholm i forskningssyfte.
  • Skapa mentala träningsprogram
  • Nytt material! "Check up!"

Insidan

 

Består av Pernilla Lindroos och Annika Hitonen. Vi har funnits sedan 2008. En given styrka i vårt företag är vår gemensamma bakgrund och vårt intresse för självutveckling. Vi är båda klasslärare i grunden med ett brinnande intresse för att jobba självutvecklande med eleverna. Vi har/håller även kurser, fortbildningar och föreläsningar där målet är att medvetandegöra styrkan och kraften som finns hos varje människa, bara man ger tiden att lära känna och respektera sig själv. Vi är båda utbildade ICC coacher och har redan skaffat på oss väldigt positiva erfarenheter av coaching i såväl grupp som enskilt.

Vår vision är att alla människor ska hitta sin inneboende styrka, använda den på det sätt som individen önskar själv och skapa det liv de vill ha.

Ett axplock av vad vi gjort hittills:

 

  • Kurser för vuxna i självutveckling, ett 7 stegs program, sedan 2008.
  • Kursprogrammet "Livet är ett göra det själv projekt!" Öppna Högskolan Mariehamn
  • Utvecklat läromedlet i Livskunskap från förskolan till gymnasiets sista år, samt SKOLK.
  • Läromedlet Livskunskap används nu i skolor både på Åland (de flesta skolorna), Helsingfors, Vanda, Esbo, Österbotten och Stockholm.
  • Föreläsningar om självkänslans betydelse, och en målstyrd och positiv livssyn.
  • Fortbildningar för lärare i Livskunskap och mental träning

 

Kontaktuppgifter:

 

Annika Hitonen

Pernilla Lindroos

 

Email insidan(a)insidan.eu

 

Tel:

+ 358 4573428088 (Annika)

+ 358 405100378 (Pernilla)

OneWeb 2012 © Copyright