Pärmpaket 3:

 

Livskunskap åk 3-6

 

Hela 11 teman inkluderas i detta program! Pärmen innehåller allt det du behöver för att täcka in ett kontinuerligt arbete i Livskunskap. Följer man tidsplanen, och håller 1 lektion per vecka, fyller programmet fyra år. Varje tema finns i strukturerade och lättarbetade lektionsplaneringar, totalt 88 stycken. Allt detta kan sedan kopplas till den mentala träningen som medföljer. Temaområdena är: självkänsla, självkännedom, känslor, vänskap/mobbning, kommunikation, tankens kraft, värderingar, hälsa, familjen, könsroller och pubertet. Många av de temaområdena som ingår i Livskunskap fyller riktlinjerna från våra läroplaner. Detta gör att man som lärare kan känna en större tillfredsställelse över att uppfylla de mål som "ligger över oss".

Även två kortlekar a 20 kort för mental träning ingår i materialet. Bilagor för alla övningar medföljer.

Pris euro: 500,- (exl moms) SEK: 3990,- (exl moms)

Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP

Pärmpaket 4:

 

Livskunskap för högstadiet och gymnasiet

 

Arbetet fortsätter som en röd tråd hela vägen, så här tar man vid med samma temaområden som i pärm 2 men med en fördjupning. Vi har lagt en viss tonvikt på hälsan i denna pärm, vilket gör att den passar utmärkt för ämnet "Hälsokunskap". Aforismboken "Det är lättare att vara lycklig om man är glad!" och boken "Livsviktigheter" ingår. Bilagor för övningar och elevblad medföljer.

Pris euro: 500,- (exl moms) SEK: 3990,- (exl moms)

 

Livskunskap kan även användas av fritidspegagoger, tjej- o killgruppsverksamheter och andra som arbetar med barn/ungdomar.

Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP

Pärmpaket 1-2:

 

Pärmpaket 1: Livskunskap för förskolan*

Pärmpaket 2: Livskunskap för förskola, åk 1 o åk 2

 

Här möter man den självstarke men vänlige myrsloken Artur och alla hans vänner. Sagorna och dess medföljande bilder startar det viktiga samtalet, och efterföljs av roliga och omväxlande övningar.

Läromedlet täcker in teman som bl.a. självbild, kompisskap, familj, tankar, känslor och hälsa. Mental träning med massagesagor och avslappningsberättelser medföljer. Många tips för kontinuerligt arbete i mental träning finns. Programmet, om det följs, är komplett för tre års arbete i självbildsträning.

Två inbundna musiksagoböcker "Artur är bäst!" och "Artur är superhjälte!" medföljer. Även två kortlekar för mental träning ingår i materialet.(Se under övriga material.) Bilagor för alla övningar medföljer.

Pris euro: 500,- (exl moms) SEK: 3990,- (exl moms)

 

Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP

 

*OBS! Pärmpaket "Livskunskap för förskolan", där enbart förskolelektionerna ingår.

Arturböcker, kort, mentala träningsprogram och teoridelen finns fortfarande med.

Pris euro: 180,- (exl moms) SEK: 1440,- (exl moms)

OneWeb 2012 © Copyright