Insidan

- är det som räknas

Vi jobbar för barn och ungdomars möjlighet till självutveckling.

Vårt mål är att tidigt, och kontinuerligt, ge de redskap som behövs för att de ska få och vidbehålla en bra självbild inför nutidens många utmaningar.

Lära för livet,

läromedlet i

Livskunskap

och mental träning


Bekanta Er med våra läromedel "Livskunskap". Det sträcker sig från förskolan och genom hela grundskolan.
Livskunskap är det första heltäckande programmet som skapar en kontinuitet, och riktar sig till de moderna pedagogerna som vet att diskussioner, reflektioner och personlig utveckling är nödvändig i dagens verklighet. Och framtidens.


Pedagogen blir den mentor som visar eleverna vägen för hur man kan utveckla sin förmåga att stärka  sig själv, förstå andra och se sitt eget ansvar. Målstyrt tänk är naturligt i den mentala träningen.


CHECK UP! är ett nytt material,  vars huvudmål är att konkret handleda sina elever under skolåret. Genom de åtta steg som man arbetar efter kommer eleven att få de värdefulla redskap som behövs för att framgångsrikt ta eget kommando över sin skolgång.Det ger eleven både livs- och skolframgångar. Lämpar sig för årskurserna 4-9.


1. Team

2. Lärstilar

3. Mål och motivation

4. Självbilden

5. Attityder

6. Fokusering och koncentration

7. Stresshantering

8. Kreativitet


Eleven gör kontinuerliga utvärderingar (självcoachande), både för de 8 olika lektionerna, men det finns även  utvärderings-underlag för övriga skolämnen, trivsel etc. Denna dokumentering passar ypperligt inför utvecklingssamtal eller coachande individuella samtal.

Materialet bygger på ett coachande förhållningssätt.


Beräknas vara klart april 2016.

Beställ gärna redan nu för läsår 16-17