Klasslärarna Pernilla Lindroos och Annika Hitonen delar ett brinnande intresse för frågor som rör personlig utveckling. Vid sidan av sina jobb driver de företaget Insidan där de håller kurser för vuxna med målet att medvetandegöra styrkan och kraften som finns i varje människa.

De kände sig dock frustrerade i skolan när de inte kunde leva upp till alla åtaganden av fostrande karaktär som i dag läggs på lärarna.

Det står de facto i läroplanen att skolan ska stärka elevernas självkänsla och självbild men hur gör man det i praktiken?

– Det blev mest punktinsatser. Man släckte en brand här och där, men gick sällan eller aldrig på djupet med någon fråga, säger de båda.


På lång sikt

De ville förebygga problemen och få till en förändring på längre sikt. De ville gå till kärnan i varje elev och stärka henne eller honom inifrån. De ville att eleverna skulle bli medvetna om sig själva.

– Det finns ingen bättre konfliktlösning än att känna och förstå sig själv. Har man accepterat sig själv för den man är så tillåter man andra att vara som de är, säger Lindroos och Hitonen och tillägger:

– Det handlar inte om att blåsa upp det egna egot utan att skapa toleranta individer.


Det fanns dock ett problem. Det fanns inget läromedel att ha som stöd och då återstod bara en sak – att skapa det själva. Lindroos och Hitonen

arbetade på lediga stunder utan att få en cent i bidrag och lanserade först Livskunskap för årskurserna 3–6. Nu har serien kompletterat med material anpassat för både förskolan och högstadiet.


Elva teman ingår i materialet som självkänsla, självkännedom, känslor, familj, vänskap/mobbning, värderingar och könsroller. Det bygger på samtal och mental träning.

– Lärarna behöver inga förkunskaper för att använda Livskunskap. I materialet ingår färdigt program med frågor, diskussionsämnen och övningar för varje träff, säger författarna.


Läromedlet används i dag i närmare 20 skolor på Åland. Det har även köpts av skolor i Nyland och Österbotten. Lugnare i skolan I Lemlands skola, där de båda jobbar, finns numera livskunskap eller smurf, som det kallas i skolan, på schemat. Varannan vecka har flickorna i klassen smurf i bibliotekets

sagorum, varannan vecka har pojkarna det och var tredje vecka deltar alla tillsammans.

– Stämningen i vår skola har blivit lugnare. Respekten och toleransen har ökat och det i sig betyder en tidsvinst för lärarna. Den tid man ägnar

åt smurf får man igen med råge då lektionerna blir lugnare, säger Pernilla Lindroos.


Nu väntar nästa utmaning för duon Lindroos och Hitonen – att skapa ett material för gymnasiet med större tyngdpunkt på mental träning. Det arbetet görs i samarbete med Lars-Eric Uneståhl, en guru på området i Sverige.


Helena Forsgård

helena.forsgard@hbl.fi

Robert Jansson

foto@hbl.fi


Tidningen LÄRAREN:                                   

(klicka för större bild)


ÅLANDSTIDNINGEN:


HEM OCH SKOLA mars 2013, Eleverna tycker till!

se sidan 4


Huvudstadsbladet: