Livskunskap för förskolan, grundskolan, samt gymnasiet


Vår erfarenhet under flera år av självutvecklingsarbete i skolan har fått oss att inse betydelsen av att ge andra samma möjlighet.

Vårt mål är att förenkla arbetet för pedagoger, inte lägga till ännu ett måste. Att arbeta målmedvetet och förebyggande för att stärka individers självbild och ge dem de redskap de behöver för att tänka målinriktat, gör att vi skapar trygga och starka individer i skolan.

Detta avspeglar sig även i bättre skolprestationer och lugnare skolvardag.


Våra visioner inom skolvärlden har motiverat oss till att utveckla ett basmaterial kallat "Livskunskap"


Läromedlet "Check up!" vägleder pedagogen i 8 steg i de faktorer som behövs för att elever ska medvetendegöras om sin egen kraft i inlärningen. Materialet utvärderar och coachar eleverna fram till livs- och skolframgångar.
RÖSTER:

Förälder:

”Alla barn borde få möjlighet att lära sig detta och även vuxna! Fantastiskt ämne och jag är stolt över att mitt barn får gå i en så bra skola som satsar på detta ämne. Jag har marknadsfört detta bland bekanta och alla reagerar lika positivt.”


Förälder:

”Vi har märkt stor skillnad i X:s självbild. Livskunskapstillfällena har också lett till diskussioner hemma vid matbordet. En mycket bra ”bieffekt”!”


Flicka åk 4: 

”Jag tycker att Livskunskap är väldigt bra för att man mår bättre av det och kan göra vad man vill och våga säga emot.”


Pojke åk 6: 

”Jag tycker Livskunskap är bra för att man kan prata om killsaker, när inte tjejerna är där.”


Lärare:

”Det är så lätt! Man behöver inte jobba ihjäl sig för att sätta sig in i hur man ska arbeta. Och inga licenser eller fortbildningar krävs. Dessutom känner jag att jag själv växer som individ under arbetets gång. Man blir automatiskt att reflektera över sig själv och sitt liv. Barnen och jag har dessutom fått en djupare relation och alla de konflikter som kunde ha blivit olösta kommer fram. Jag ger ju dem tid för samtal- äntligen!"

Denna film har till största del gjorts av elever på Lemlands grundskola.


Kontaktuppgifter:


Email insidan(a)insidan.eu


+ 358 4573428088 (Annika)

+ 358 405100378 (Pernilla)