Samtliga pärmar innehåller utförliga instruktioner och bakgrundsinformation för att man själv

ska kunna skola in sig i arbetssättet.

Du får information om hur man håller ett coachande förhållningssätt

i samtalsgrupper, den mentala träningens effekter och metoder samt en god inblick i

självbilds- och målbildsträning.


Vårt syfte har varit att göra materialet så enkelt som möjligt för att alla

som redan arbetar med barn och/eller ungdom ska kunna arbeta med Livskunskap.INNEHÅLLSFÖRTECKNING,

“Livskunskap förskola – åk 2”


   INTRODUKTIONER (v36-37)

 

JAG SJÄLV! (v. 38-40)

   Förskola  Tänk vad fantastisk vår kropp är!                           

   Åk 1         Jag beskriver mig själv och andra.                                           

   Åk 2         Att vara ärlig mot mig själv gör mig stolt!


JAG ÄR BRA! (v. 42-44)

   Förskola   Jag kan, och du kan, fast olika saker.

   Åk 1          Jag är mer än vad jag kan, och du med.

   Åk 2          Glädjen av att dela med sig till andra.


MIN FAMILJ! (v. 46-48)

   Förskola    Familjen, syskon och vad mod egentligen är.

   Åk 1           Övriga familjeband och att hantera rädsla.

   Åk 2           Släktband och tryggheten en familj ger.


JAG KÄNNER OCH TÄNKER! (v. 5-7)

   Förskola   Jag lär mig att identifiera tankar och känslor.

   Åk 1          Känslor och tankar påverkar mig hela tiden.   

   Åk 2          Jag lär mig empati och att tänka positivt!


JAG OCH ANDRA! (v. 10-12)

   Förskola   Jag lär mig vara en god kompis, och då är kommunikation viktigt!

   Åk 1          Jag lär mig att hantera bråk! 

   Åk 2          Jag lär mig mer om vänskap, konflikthantering och att tänka själv!


JAG MÅR BRA! (v. 14-16)

   Förskola    Jag inser att vatten, rena händer, sömn och viss försiktighet är viktigt.

   Åk 1          Jag lär mig om kroppens funktioner, och lite om kost.

   Åk 2           Mer om hälsosamt leverne.MENTAL TRÄNING

    Att arbeta med den mentala träningen

    Den mentala träningen; muntliga övningar

    Den mentala träningen; avslappningsövningar och massage

    Texter för mental träning; avslappning och massage
 INNEHÅLLSFÖRTECKNING,

“Livskunskap åk 3-6”


   SJÄLVKÄNSLA

   Åk 3 Introduktion

   Åk 4,5,6 Introduktion

   Åk 3 Självförtroende och självkänsla – vad är det?

   Åk 4 Din bästa vän är du själv

   Åk 5 Självkänsla – livsviktigt!

   Åk 6 Självbildsträning

           

   SJÄLVKÄNNEDOM

   Åk 3 Personlighetsddag/karaktärsdrag. Vilka har jag idag?

   Åk 4 Vad är det som formar vår personlighet?

   Åk 5 Våra olika ”roller”

   Åk 6 Snart tonåring   

             

   KÄNSLOR

   Åk 3 Jag och mina känslor

   Åk 4 Att hantera mina känslor

   Åk 5 Jag och andras känslor

   Åk 6 Tonåringens känsloliv


   FAMILJ

   Åk 3 Vad är en familj?                     

   Åk 4 Syskonkärlek

   Åk 5 Dina rötter och familjens betydelse

   Åk 6 Regler inom familjen


   VÄNSKAP/MOBBNING

   Åk 3 Gott kamratskap bygger på eget ansvar

   Åk 4 Grupptryck

   Åk 5 Mobbning

   Åk 6 Jag, andra och kärlek

         

   VÄRDERINGAR

   Åk 3 Rätt och fel

   Åk 4 Värderingar – varifrån kommer de?

   Åk 5 Grundvärderingar i vårt samhälle

   Åk 6 Att våga stå för sina värderingar och åsikter

         

  TANKENS KRAFT

   Åk 3 Det blir som vi tänker

   Åk 4 Att tro på sig själv och sin egen förmåga

   Åk 5 Tankar kommer och går. Alla tänker vi samma tankar

   Åk 6 Målstyrt tänkande. Vi skapar vårt liv med våra tankar           

           

   KOMMUNIKATION

   Åk 3 Hur vi pratar med varandra

   Åk 4 En bra kommunikation är rak och tydlig

   Åk 5 Samtalsfärdigheter

   Åk 6 Att hålla föredrag

           

   KÖNSROLLER

   Åk 3 Likheter och skillnader mellan flickor o pojkar

   Åk 4 Flicka, pojke – hur bemöts jag?

   Åk 5 Könsroller i samhället

   Åk 6 Bryta könsroller


    GODA LEVNADSVANOR

   Åk 3 God hälsa   

   Åk 4 God hygien och motion   

   Åk 5 Kosten   

   Åk 6 Tobak, alkohol och droger                     

           

    PUBERTET

   Åk 3 9-åringen                     

   Åk 4 Förpubertet

   Åk 5 Puberteten

   Åk 6 Pubertet, kärlek och sex

           

    MENTAL TRÄNING

    BILAGOR

    MINIPOSTERS (se exempel t.h.)    INNEHÅLLSFÖRTECKNING

   “Livskunskap högstadiet & gymnasiet”   Introduktion

   Nivå 1-3 Vad är hälsa?


   Självkänsla

   Nivå 1 Att bli medveten

   Nivå 2 Krav

   Nivå 3 Att hitta sin väg


   Självkännedom

   Nivå 1 Fysisk, psykisk och social förändring

   Nivå 2 Jagbilden

   Nivå 3 Att bli vuxen


   Känslor      

   Nivå 1 Att hantera känslor

   Nivå 2 Rädslor

   Nivå 3 Att välja känsla


   Familj

   Nivå 1 Föräldrarnas betydelse                     

   Nivå 2 Olika roller

   Nivå 3 Förändringar i relationen till föräldrarna


   Vänskap/mobbning

   Nivå 1 Ansvar i relationer

   Nivå 2 Grupptryck

   Nivå 3 Vänskap och kärlek


   Värderingar

   Nivå 1 Härstamning och föränderlighet                       

   Nivå 2 Övertygelser

   Nivå 3 Att värdera sig själv

   

   Tankens kraft

   Nivå 1 Att se verkligheten på olika sätt

   Nivå 2 Problem är utmaningar, attityden avgör

   Nivå 3 Motivation och mål


   Kommunikation

   Nivå 1 Olika samtalsklimat

   Nivå 2 Icke verbala budskap

   Nivå 3 God och hållbar kommunikation


   Könsroller

   Nivå 1 Kvinno- och mansrollen

   Nivå 2 Trakasserier, diskriminering, våld

   Nivå 3 Kvinnor och mäns förutsättningar i samhället


   Goda levnadsvanor

   Nivå 1 Hygien, kost, motion, sömn

   Nivå 2 Stress och stresshantering, ergonomi, fysisk träning,             

   mediernas syn på hälsa

   Nivå 3 Fysisk och psykisk ohälsa, faror i vår närmiljö,

   fysiskt och psykiskt våld, första hjälp


   Droger/beroende

   Nivå 1 Tobak och snus

   Nivå 2 Alkohol, sniffning, läkemedel

   Nivå 3 Narkotika, dopning


   Pubertet

   Nivå 1 Från barn till vuxen

   Nivå 2 Kärlek och sexualitet

   Nivå 3 Sexualitet och sexuella läggningar


   MENTAL TRÄNING

   BILAGOR

   MINIPOSTERS (se exempel t.h.)