Livskunskap

för förskola, åk 1&2


Här möter man den självstarke men vänlige myrsloken Artur och alla hans vänner. Sagorna och dess medföljande bilder startar det viktiga samtalet, och efterföljs av roliga och omväxlande övningar.

Läromedlet täcker in teman som bl.a. självbild, kompisskap, familj, tankar, känslor och hälsa. Mental träning med massagesagor och avslappningsberättelser medföljer. Många tips för kontinuerligt arbete i mental träning finns. Programmet, om det följs, är komplett för tre års arbete i självbildsträning.


Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP


Livskunskap

åk 3-6


Hela 11 teman inkluderas i detta program!


Pärmen innehåller allt det du behöver för att täcka in ett kontinuerligt arbete i Livskunskap under fyra år. Varje tema finns i strukturerade och lättarbetade lektionsplaneringar, totalt 88 stycken. Allt detta kan sedan kopplas till den mentala träningen som medföljer.


Temaområdena är: självkänsla, självkännedom, känslor, vänskap/mobbning, kommunikation, tankens kraft, värderingar, hälsa, familjen, könsroller och pubertet.


Många av de temaområdena som ingår i Livskunskap fyller riktlinjerna från våra läroplaner. Detta gör att man som lärare kan känna en större tillfredsställelse över att uppfylla de mål som "ligger över oss".


Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP


Livskunskap

för högstadiet och gymnasietArbetet fortsätter, här tar man vid med samma temaområden som i Livskunskap åk 3-6 men med en fördjupning.

Vi har lagt en viss tonvikt på hälsan i denna pärm, vilket gör att den passar utmärkt för ämnet "Hälsokunskap".

Bilagor för övningar och elevblad medföljer.


Livskunskap kan även användas av fritidspegagoger, tjej- o killgruppsverksamheter och andra som arbetar med barn/ungdomar.


Lektionsexempel finner du under fliken LEKTIONSEXEMPEL LIVSKUNSKAP

Detaljerad innehållsförteckning finns under fliken INNEHÅLL LIVSKUNSKAP