Vill du välja delar av

Livskunskapsprogrammet?

Här är Livskunskapsmodulerna som gör att du kan välja

de områden ni vill jobba med.


Vi hänvisar till olika årskurser men kan med fördel användas över/under åldersgränserna. Ett samtal hamnar på den "nivå" där man står för tillfället, vilket gör materialet mera flexibelt.Jag själv!

åk 3-6

högstadiet/gymnasiet


Innehåller lektionsplaneringar för samtal och övningar i teman självkänsla, självkännedom och känslor. Ett utmärkt verktyg för självstärkande arbete och som förebyggande mobbningsarbete. Redskap för mental träning ingår, samt bilagor för övningar.

Pris euro: 48,- (exl moms) SEK:450,- (exl moms)

Jag & andra!

åk 3-6

högstadiet/gymnasiet


Innehåller lektionsplaneringar för samtal och övningar i teman vänskap, antimobbning, kommunikation och könsroller. Ett utmärkt verktyg för individstärkande arbete och som förebyggande mobbningsarbete.

Redskap för mental träning ingår, samt bilagor för övningar.

Pris euro: 48,- (exl moms) SEK:450,- (exl moms)


Jag tänker!

åk 3-6

högstadiet/gymnasiet


Innehåller lektionsplaneringar för samtal och övningar i teman värderingar, tankens kraft och målbildsträning. Ett utmärkt verktyg för individstärkande arbete och för att medvetandegöra våra tankeprocesser, vårt eget ansvar över våra framsteg och mående. Redskap för mental träning ingår, samt bilagor för övningar.

Pris euro: 48,- (exl moms) SEK:450,- (exl moms)Livskunskap kan även användas av fritidspegagoger, tjej- o killgruppsverksamheter och andra som arbetar med barn/ungdomar.